open

Conditions

Conditions

Studies are required to describe innovative scenarios for future socio-economic development of a region. In this context, a region is smaller than a whole country, but can consist of parts of multiple countries (like euregions).
The need for such development may arise autonomously or may be due to the disappearance of a dominant economic sector from the region combined with a restructuring mission.

Examples might include chain cooperation, product innovation, innovation in the field of intangible infrastructure or circular economic activities, although this list is not exhaustive.


As well as a sound theoretical foundation, the applicability of the developed ideas is important.


There’s no limit to the amount of words of the thesis.


The thesis can be presented in Dutch or English.


All studies submitted for the Prizes must have been approved by the student’s educational establishment between 1 September 2013 and 31 August 2016. In the case of a doctoral thesis, the associated PhD must have been awarded between 1 January 2012 and 31 August 2016.


If the panel feels that entries are of insufficient quality, the Dr. J. Kremers Prizes will not be awarded. The panel’s decision regarding the award of the Prizes is final.

 

Flag_of_the_Netherlands.svg Scripties moeten gaan over ‘innovatieve scenario’s voor sociaal-economische ontwikkeling van een regio’, waarbij een regio kleiner is dan een land, maar wel delen van verschillende landen kan bevatten (zoals euregio’s). Scripties kunnen bijvoorbeeld gaan over de effecten voor een regio van het verdwijnen van een dominante economische sector en een hieraan verbonden herstructurering en investeringen in niet-materiële zaken als onderwijs en cultuur, maar ook over fusies, productinnovatie, innovatie op het gebied van arbeidsmobiliteit etc. 


In de beoordeling wordt naast de goede theoretische fundering ook de toepasbaarheid van het ontwikkelde gedachtengoed meegewogen.


Er zit geen woordlimiet aan de in te zenden thesis.


De thesis mag in het Nederlands of Engels worden ingediend.


De scriptie dient door uw onderwijsinstelling te zijn beoordeeld en goed bevonden in de periode tussen 1 september 2013 en 31 augustus 2016. Aan de proefschriften moet een doctoraat zijn verbonden in de periode tussen 1 januari 2012 en 31 augustus 2016.


Procedure

Students are invited to submit their studies by 31 August 2016.

The initial screening and assessment of studies will be conducted by a team chaired by Prof. Hans Kasper. By 1 November 2016 the team will propose to the panel a shortlist of five studies for each Prize category; Prof. Hans Kasper will act as adviser to the panel. For the two Encouragement Prizes there will be a shortlist of three studies.

All prizes will be presented during the ‘Brainport 2020 overleg’ december 2016.

 

Flag_of_the_Netherlands.svg Studenten worden uitgenodigd hun scriptie in te zenden voor 31 augustus 2016. 

De inzendingen worden eerst gescreend en beoordeeld door een team onder leiding van prof. dr. Hans Kasper. Op 1 november 2016 zal dit team een shortlist van vijf studies voor elke categorie aanbieden aan de jury.Voorzitter van deze jury is Dr. J. Kremers. Een shortlist van drie studies zal worden aangeboden voor de twee stimuleringsprijzen. 

Alle prijzen zullen worden uitgereikt tijdens het Brainport 2020 overleg in december 2016.