HBO

 In Uncategorized

Merel Donkers, Anke van Helmond en Carolien Kloosterman – de HAS Hogeschool Den Bosch

Gebiedsanalyse Agro as de Peel werd geschreven aan in opdracht van AgriFood Capital; een samenwerkingsverband tussen diverse overheden, ondernemingen en onderwijsinstellingen. De goede toepasbaarheid van de resultaten viel de jury direct op. Er worden vijf eerdere studies die gedaan zijn voor gemeenten uit het Peelgebied gecombineerd, uitgebreid en in onderlinge samenhang gepresenteerd. De thesis beschrijft een interessante ketenverschuiving, en komt met goede voorstellen om de samenwerking tussen bedrijven in de gehele keten binnen de agrosfeer te vergroten: van producent tot verwerker en verkoper. Economische, ruimtelijke en maatschappelijke problematiek kan via innovatieve samenwerkingsrelaties en het marketen van de regio getackeld worden. De voorstellen om tot een proeftuin voor de agrosector in de Peel te komen zien er creatief en veelbelovend uit.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt